Svenska Kulturförlaget bildades 1939 för att förlägga en s.k. jubileumsbokfilm. Förlagets huvudsakliga produkter idag är en nutidshistoria och en årsbok samt olika djur och naturböcker. Förlaget har under åren givit ut ett stort antal titlar, såsom barnböcker, läkarlexikon, konstböcker, teaterböcker m.m. Förlaget har en egen försäljnings-organisation som distribuerar de egna titlarna. Vi är ett nischföretag som trycker och binder in små och exklusiva upplagor med hög kvalité.
Postadress
Svenska Kulturförlaget
Box 200 54
200 74 Malmö

Besöksadress
Frisgatan 28

Tel 040-611 47 70
Fax 040-767 90
kulturforlaget@kulturforlaget.se

Postgiro 63 41 82-0
Bankgiro 5193 - 7134